Wymiana pieców na bardziej ekologiczne

Wymiana pieców na bardziej ekologiczne

18 kwietnia, 2021 0 przez Redakcja

Władze Żyrardowa zachęcają mieszkańców do skorzystania z przygotowanych dotacji na wymianę pieca. Można uzyskać nawet do 5000 zł, co często stanowi ponad połowę kwoty inwestycji. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby, które chcą wymienić piec na nowocześniejszy. Piece opracowane według najnowszych technologii znacznie ograniczają emisję toksycznych substancji powstałych podczas spalania. W ten sposób miasto chce walczyć ze smogiem.
Składanie wniosków
Wszystkie wnioski o dotację celową na wymianę źródła ciepła należy złożyć w Urzędzie Miasta do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Do wniosku należy także dołączyć następujące dokumenty: akt własności nieruchomości bądź oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, kopie umów lub rachunków, zgłoszenie planowanych prac remontowych, pozwolenie na budowę (w przypadku budynków trakcie budowy), kosztorys prac remontowych. Kosztorys powinien zostać podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia instalacyjne (należy także dołączyć kopię uprawnień).