Komponenty do produkcji środków dezynfekujących zostały przekazane miastu

Komponenty do produkcji środków dezynfekujących zostały przekazane miastu

23 kwietnia, 2020 0 przez Redakcja

Skutki pandemii są bolesne dla wszystkich. Wiele firm zdecydowało się wesprzeć walkę z wirusem, przekazując wysokie kwoty na zakup środków ochrony osobistej. Do akcji włączył się również Polmos Żyrardów, producent wódki Belvedere. Firma przekazała nieodpłatnie aż 28 tysięcy litrów spirytusu 96%. Ma on posłużyć do produkcji płynu do dezynfekcji. Z tej ilości substancji powstanie około 40 tysięcy litrów płynów o zawartości alkoholu 72%.

Dzięki temu prawie 200 placówek medycznych na Warmii i Mazurach otrzyma środki dezynfekujące.
Wybrane instytucje to między innymi: domy pomocy społecznej, szpitale, domy dziecka, noclegownie dla bezdomnych, hospicja, oddziały policji oraz straży pożarnej. Rozdysponowaniem środków zajmie się organizacja charytatywna – Caritas Polska. Partnerem akcji pomocowej jest także Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, który uiścił opłatę do Wojska Obrony Terytorialnej za dostarczenie gotowego produktu.